Zjednoczmy się, bo zaczęło się ostateczne unicestwienie narodu Polskiego