Zjednoczmy się, bo zaczęło się ostateczne unicestwienie narodu Polskiego
Krzysztof Tytko w Sądzie Okręgowym – Warszawa. Walka o majątek Polaków trwa !