03.03.2023

Oskarżenie Krzysztofa Tytko – Trafiło w punkt ! Rząd pod ścianą ! Fuzja Orlen-Lotos.

Pozew przeciwko PKN Orlenowi, pismo przewodnie do Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego pisma do przeczytania tutaj…
Sprzedaż Energii, 50% akcji Skarbu Państwa – zaniżone przy sprzedaży, NIK prowadzi kontrole. Fuzja Lotosu z PKN Orlen zaskarżona przez dwóch akcjonariuszy mniejszościowych.


Odpowiedź kancelarii prawniczej PKN Orlen na 37stronach zawiadomienia i setki załączników – Krzysztof Tytko wyjaśnia zasadność pozwu w imieniu Narodu Polskiego i przyszłych pokoleń. PKN Orlen wnioskuje do sądu aby sprawa tak ważna dla Polaków o ich zasoby naturalne ma być prowadzona za zamkniętymi drzwiami. Ta fuzja ma znaczenie dla całego Polskiego społeczeństwa Naród ma być informowany na bieżąco o tej sprawie i jawnie oraz publicznie.

Krzysztof Tytko pozywa Orlen! Zawiadomienie popełnienia przestępstwa do NIK.

09.01.2023 Czy uratujemy górnictwo?

Nasz SPRZECIW wobec zamiarom wchłonięcia przez Orlen Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), które jest własnością wszystkich Polaków, wymaga zatrudnienia kancelarii prawnych, przede wszystkim w celu złożenia zaskarżenia, pozwu w sądzie i dalszych, wszelkich czynności prawnych. Zawarcie umowy z kancelarią prawną przez Stowarzyszenie OKOPZN jest bez Państwa wsparcia ogromnie utrudnione, wręcz niemożliwe. Pracujemy non profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej. W związku z profilem – OKOPZN nie posiada środków finansowych na zatrudnienie kancelarii. Współpracujący z nami prawnicy, eksperci czynią to wolontaryjnie. Pozew, zaskarżenie i tego rodzaju czynności prawne, wymagają umowy i zapłaty. W krótkim czasie należy wykonać ogrom pracy do skutecznego sprzeciwu wobec fuzji.

 

W dniu 09.11.2022 skutecznie został wniesiony przez Krzysztofa Tytko POZEW sprzeciwu wobec przejęciu naszego, Polskiego PGNiG DO SĄDU OKRĘGOWEGO w Łodzi PRZECIWKO PKN ORLEN z udziałem Skarbu Państwa.

 

Szanowni Państwo ?? darczyńcy ❤️ członkowie, sympatycy OKOPZN Polski Interes Narodowy ma szansę zostać uchronionym ?  Zgodnie z zapewnieniem złożonym przez Krzysztofa Tytko przed i po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGNiG w dniu 10.10.2022 wykonał wraz z Zespołem prawników i ekspertów tytaniczną pracę dla tego celu. Pozew został skompletowany i zawiera liczne ekspertyzy, raporty, kompleksowe opracowania, dokumentację i obszerne uzasadnienie. Przed opracowaniem pozwu w terminie ZALEDWIE 30 dni !!! Krzysztof Tytko wniósł także Wniosek o zabezpieczenie do KRS oraz OBSZERNE uzupełnienie do tego wniosku. Aktualnie oczekujemy od Sądu na uzasadnienie postanowienia o oddalenie tegoż wniosku oraz NA SYGNATURĘ dla POZWU i pilne wyznaczenie terminów rozpraw…

Dziękujemy Maciej Podstawka za otwarte dla OKOPZN studio Bądź Na Bieżąco posłuchajcie Państwo Krzysztofa Tytko:

Wypowiedział W0JNĘ PiS! Krzysztof Tytko OKOPZN właśnie POZWAŁ ORLEN.

Udostępnajcie, lajkujcie, komentujcie, wpierajcie – rozpoczynamy jeden z najważniejszych procesów przywracania normalności w naszej Polsce, każdy jest teraz ważny i potrzebny.

Wsparcie OKOPZN – zbiórka WYŁĄCZNIE na cel : dla prawników, na wszelką i konieczną działalność prawną w sprzeciwie wobec zamiarom wchłonięcia przez Orlen Polskiego Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa PGNiG – subkonto – tytuł wpłaty “Darowizna na prawników sprzeciw fuzji Orlen PGNiG” w rachunku naszego Stowarzyszenia – Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, ul. Andrzeja 12, 40-061 Katowice – (PKO BP) nr rachunku : 14 1020 2498 0000 8802 0763 2419 Przelew z zagranicy (SWIFT : BPKOPLPW ) IBAN – PL 14 1020 2498 0000 8802 0763 2419 TYTUŁ WPŁATY : Darowizna na prawników sprzeciw fuzji Orlen PGNiG

Wsparcie dla działalności: Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych
( PKO BP S.A. ) 51 1020 2498 0000 8702 0729 0556
Tytuł wpłaty dowolnej kwoty: DAROWIZNA
Przelew z zagranicy: IBAN – PL51 1020 2498 0000 8702 0729 0556 (SWIFT : BPKOPLPW )
www.okopzn.com.pl

OKOPZN — Informacje Programowe i Rejestracyjne

Inżynier górnictwa KRZYSZTOF TYTKO ??

wykształcenie i doświadczenie:
– Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków, Specjalność projektowanie i budowa kopalń,
– Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Podyplomowe studium menedżerskie MBA,
– Uniwersytet Śląski, Katowice, Podyplomowe studium w zakresie rzeczoznawca majątkowy …

Ekspert ds. górnictwa i energetyki, dyrektor KWK Czeczot, prezes spółek giełdowych, członek zarządów, dyrektor zakładów przeróbczych przemysłu węglowego, audytor górnictwa, autor wraz z prof. Paweł Soroka Polskie Lobby Przemysłowe – Wnioski i Uwagi Strony Społecznej do Polityki Energetycznej Polski PEP 2040″, autor wielu interpelacji poselskich, inicjator i główny prowadzący, reprezentujący Stronę Społeczną w Parlamentarnych Zespołach ds. :
1. Kopalni Krupiński oraz technologii podziemnego zgazowania węgla,
2. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych,
3. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w
Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE.
? Autor Nowego Modelu Biznesowego dla polskiego górnictwa i KWK Krupiński z wynikiem 1mld zł. zysk netto/rok/2018
? Członek Zespołu Ekspertów pod przewodnictwem prof. zwyczajnego dr hab. inż. Ryszarda Kozłowskiego – analiza : stanu obecnego Polski, projektów rozwoju, audytów polskiego górnictwa, energetyki, surowców.
?Autor projektu Uwłaszczenie Narodu Polskiego na Zasobach Naturalnych – 4,5mln.zł dla każdego Polaka z tytułu własności, natomiast z tytułu wydobycia dywidenda/1 mln.zł /ceny na 2020
– Włada w stopniu biegłym – język angielski, techniczny ; współpracuje z ekspertami z zagranicy.
– Posiada wiedzę z zakresu światowych innowacji, nowych technologii, zrealizowanych i nowych rozwiązań w górnictwie, energetyce, gospodarce zasobami.
– Uczestnik Konferencji w kraju i za granicą.
– Publikator, społecznik, inicjator i założyciel Stowarzyszenia OKOPZN.

WEZWANIE   DO   NARODU   POLSKIEGO

 My Naród Polski jako suwereni z Mocy Wolnej Woli, prowadzeni przez Bożą Opatrzność wyrażamy kategoryczny sprzeciw WOBEC fuzji PKN ORLEN z PGNiG. Udział Skarbu Państwa w PGNiG ok. 72% a w PKN ORLEN ok. 36%. 

 Skarb Państwa jest własnością Narodu a nie polityków zapomnieliście o tym już dawno. Nadszedł czas aby wam to przypomnieć mówimy 3 x Veto Narodowe dla Waszej działalności. Od czasu obalenia poprzedniego systemu, działacie na szkodę Narodu, wyprzedając majątek, który poprzednie pokolenia odbudowały po wojnie – „ po czynach ich poznacie” widać już dokładnie kim jesteście.

Zasoby naturalne są własnością Narodu Polskiego, Naród Polski ma osiągać zyski z wydobycia i eksploatacji tych bogactw (np.: Norwegia, Arabia Saudyjska – ropa, gaz też to mamy ale…). Ukrywacie przed Polakami prawdziwą wartość zasobów naturalnych, wmawiacie, że się nie opłaca… fałsz i obłuda do potęgi entej… Kryzys energetyczny – czy zaplanowane działanie ? Jesteśmy jako kraj potęgą węglową … ale rząd od kilku lat zamyka kopalnie – przypadek … ?

Nie daj się manipulować mediom, politykom (DZIEL i RZĄDŹ to Wasze motto). Narodzie Polski, stajemy w obronie swoich zasobów naturalnych mamy do tego prawo jesteśmy ich właścicielami.

 

Na potwierdzenie powyższych słów przytoczę Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966 roku.

„Art. 1

  1. Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.
  2. Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści, oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.”

 

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku daje Narodowi prawo do przejęcia władzy bezpośrednio:

„Art. 4.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Rządowi z Warszawy mówimy 3 x Nie, działają na szkodę Narodu Polskiego, doświadczasz tego Polko i Polaku codziennie: drożyzna, bieda zagląda już do Naszych Domów, pułapki kredytowe, brak praworządności, grabież na każdym poziomie życia społecznego. Strach i chaos informacyjny podsycany przez media to codzienność.

 

Dość Tego. Jeśli mówią, że już za późno wiedz, że możemy to zmienić.

Przyłącz się do Nas by Uratować polskie zasoby naturalne dla Polaków i przyszłych pokoleń.

 

Sprzeciw wobec fuzji PKN ORLEN wchłania Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

 

Dokumenty potrzebne do wysłania listem poleconym, priorytetem, z żółtą kartką potwierdzenie odbioru oraz kupić za 1 zł sms od poczty o dostarczeniu przesyłki na wskazany telefon (bo żółtą kartkę otrzymamy do 14 dni) na adres:

Adres pełnomocnika:

mec. Zbigniewa Stefana Baszczeskiego

ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 74 , 01-466 Warszawa

e-mail : mecenas.baszczeski@gmail.com

mobile +48 516 050 333 od godz. 17.00 do 18.00

sms do godz. 20.00

 

Wykaz 4 dokumentów w oryginale, z czytelnym podpisem:

1 –  zaświadczenie z biura maklerskiego o udziale w NWZA PGNiG w dniu 10.10.2022

2 – pełnomocnictwo dla mec. Zbigniewa Stefana Baszczeskiego

3 – wydruk potwierdzenia opłata za pełnomocnictwo dla mec. Z.S.BASZCZESKI udział w NWZA PGNiG na konto w kwocie 17zł:

 

Tytuł przelewu

„opłata skarbowa za pełnomocnictwo Z.S. BASZCZESKI udział w NWZA PGNiG„

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

NIP 525-22-48-481

Dla płatności opłaty skarbowej z zagranicy

KOD SWIFT: CITIPLPX

IBAN: PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

4 – Informacja o RODO do pełnomocnictwa

 

dokumenty do pobrania:

– pełnomocnictwo dla mec. Zbigniewa Stefana Baszczeskiego w word i pdf

– Informacja o RODO do pełnomocnictwa w word i pdf

Bardzo ważne ile % własności posiada Skarb Państwa czyli My Naród Polski !!!

Udział Skarbu Państwa w PGNiG ok. 72%

a  udział Skarbu Państwa w PKN ORLEN ok. 36%