Złoża naturalne własnością Narodu Polskiego!

Uwłaszczenie Narodu Polskiego na Zasobach Naturalnych to konstytucyjny zapis prawa własności.

W trosce o własność, prawa obywatelskie, rozwój i przyszłość pokoleń, uznając, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, zasoby naturalne, ziemia, woda, lasy, wszystkie aktywa państwowe należą do Narodu Polskiego, ustanowiliśmy Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Sprzeciw - przeciwdziałamy likwidacji majątku Polaków

jak: Kopalnia Krupiński, polska miedź i polski węgiel, naszą petycję otrzymuje Prezydent RP, protestujemy pod pałacem prezydenckim, interepelujemy, zawiadomiamy ministerstwa, związki zawodowe, posłów, senatorów, wszystkich Polaków

OKOPZN w Sejmie

Tworzymy Parlamentarne Zespoły: ds. Kopalni Krupiński oraz nowej technologii zgazowania węgla, ds. Bogactw Narodowych i Aktywów Państwowych, ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego w Oparciu o Krajowe Źródła Energii 2018-2021.

Bogactwa Polaków

Polska pod względem surowcowym jest najbogatszym krajem Europy. Zasoby naturalne, woda, ziemia, lasy i wszystkie aktywa państwowe są własnością narodu polskiego. Krzysztof Tytko zinwentaryzował polskie zasoby, publikujemy Arkusz Kalkulacyjny wraz z projektem Akcji Uwłaszczającej.

image
image
image
image

Działalność OKOPZN

Polska ma ogromne możliwości i zasoby naturalne, które sprawiają, że możemy być najbogatszym krajem Europy! Czas poinformować społeczeństwo polskie o naszych bogactwach, bo na rząd i parlamentarzystów nie możemy liczyć! Więcej o naszej działalności TUTAJ