Za pozwem K. Tytko, zawiadamiamy organy państwa o wykryciu bezprawnych czynności na majątku Polaków.