2 jawna rozprawa inż. Krzysztof Tytko OKOPZN przed Sądem, bez precedensu w historii Polski.