Referendum Uwłaszczeniowe Każdego Uprawnionego Polaka na Zasobach Naturalnych Polski.

Walka o biliony złotych toczy się teraz, weź w tym udział obrońmy wspólnie narodowe zasoby naturalne.  Wszystko w Naszych i Twoich rękach.

Fragment preambuły Stowarzyszenia OKOPZN:

W trosce o własność, prawa człowieka, prawa obywatelskie, rozwój i przyszłość pokoleń, uznając, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, zasoby naturalne, ziemia, woda, lasy, wszystkie aktywa państwowe należą do Narodu Polskiego, ustanowiliśmy  Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Nareszcie po wielu latach realizuje się misja, priorytet OKOPZN rzecz fundamentalna dla Narodu Polskiego, rusza projekt Uwłaszczenia Narodu Polskiego na Zasobach Naturalnych.  Propagowany przez OKOPZN od wielu lat wszędzie: u prezydenta Polski, premiera, posłom i senatorom, po wielokroć związkowcom, na spotkaniach, konferencjach, w naszych filmach, pismach, opracowaniach, wszystkim.

Po latach pełnej poświęcenia pracy założycieli OKOPZN nieugiętych suwerenów: Śp. Marka Adamczyka, Krzysztofa Tytko, Bogdana Gizdonia, którzy tysiące kilometrów, lata pracy i własne życie poświęcili dla Polski, teraz ten projekt mamy szansę zrealizować, jest przygotowany w każdym szczególe i tylko milionowe poparcie Polaków jest potrzebne. Dołączcie się podpisujcie oficjalne przyjęcie majątku narodowego dla siebie, dla dzieci i przyszłych pokoleń, ratujcie Ojczyznę !

Dzięki Waszemu wsparciu, możemy już wyruszyć na spotkania w każdy zakątek naszej pięknej Polski, organizujcie jeżeli trzeba spotkania, przyjedziemy, będziemy rozmawiać, przybliżać spełnienie tego, czego do dnia dzisiejszego nie dokonano. Potwierdzimy i obronimy wszyscy święte prawo własności i święte prawo do godnego życia, nadzoru nad zatrudnionymi przez nas do wzrostu i rozwoju Polski !

Inwentaryzacja Zasobów Naturalnych – inż. Krzysztof Tytko OKOPZN arkusz kalkulacyjny pobierz w pdf…

Mamy obowiązek uratowania naszych polskich zasobów naturalnych wartych biliony złotych.  Byśmy my i  przyszłe pokolenia polaków – nasze dzieci, wnuki żyli godnie i dostatnio, w zdrowiu i radości – niezależnie od obcych i wrogich wpływów.

 

Wspólna inicjatywa wielu środowisk wolnościowych, patriotycznych w Polsce uzgodniła akcję referendalną z pytaniem:

” Czy jest Pani/Pan za bezpłatnym uwłaszczeniem każdego uprawnionego Polaka na zasobach naturalnych polski? – TAK, – NIE “

Jednoczymy się wszyscy pod wspólnym celem jakim są zasoby naturalne i wszystkie bogactwa znajdujące się na terytorium Polski. Nasi przodkowie oddali krew i życie w ich obronie. Dziesięciolecia żyli skromnie, gołymi rękami odbudowali Polskę ze zniszczeń wojennych. Zróbmy to z szacunku dla Nich z wdzięcznością, aby tamta walka, ofiarność i wiara w Wielką Polskę nie poszły na marne. Łączy nas jedna matka Ojczyzna Polska i Jej dobrostan, jak dzieci po nas dziedziczą, tak my odziedziczyliśmy własność po naszych ojcach i przodkach naszą Polskę !

Wszyscy Razem Zjednoczeni Ponad Podziałami.

 

Plik z listą do zbierania podpisów w sprawie poparcia referendum dostępny do pobrania poniżej.

referendum-uwlaszczeniowe-na-zasobach-naturalnych

Krok 1 . Pobierz i wydrukuj:
Karta referendalna do wypełnienia pobierz w pdf…
Pomóż nam zbierać podpisy i wydrukuj dodatkowe karty dla przyjaciół.

Aby wpisy nie zostały uznane za nieważne muszą być wyraźne i czytelne. To jest zagrożenie, że wiele wpisów może być odrzucone. Proszę o szczególną uwagę w tej sprawie.

Krok 2. Wypełnij:
Wypełnij czytelnie kartę, wypisz następująco:
– imię (imiona), Nazwisko,
– adres wraz z kodem pocztowym,
– PESEL,
– własnoręczny czytelny podpis.
Poproś o wypełnienie karty swoją rodzinę, znajomych, sąsiadów.

Krok 3. Wyślij pocztą:
Wypełnioną kartę włóż w kopertę i wyślij na adres:
REFERENDUM – ZPP
Skrytka Pocztowa nr 8
00-001 Warszawa 1
Opłata pocztowa za list zwykły wynosi 3,90 PLN.

Krok 4. Lub dostarcz online (w trakcie tworzenia):
Możesz zrobić kolorowy skan (lub czytelne zdjęcie) wypełnionej karty i przesłać ją jako załącznik do formularza znajdującego się poniżej:

https://zjednoczeniponadpodzialami.pl/referendum

Wszystkie karty są szyfrowane przed umieszczeniem ich na serwerze.

 

Organizatorzy referendum:

– Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych OKOPZN,
ul. Andrzeja 12, 40-061 Katowice, tel. 602 601 099, www.okopzn.com.pl

– Zjednoczeni Ponad Podziałami, www.zjednoczeniponadpodzialami.pl

Wspierają referendum: