Krzysztof Tytko w Sądzie Okręgowym – Warszawa. Walka o majątek Polaków trwa !