80% terytorium Polski to zasoby geotermalne to źródło czystego ciepła i taniego prądu.